Clocks in Blender 3D scene with Dream Textures and DreamtStudio AI style.

Ett axplock av bilder som jag har gjort under utbildningen AI och Design, genom Högskolan i Borås. Bilderna är baserade på ett “3D-stilleben”, en scen som jag gjorde i Blender. På objekten har jag lagt texturer med Dream Textures och AI-genererade effekter med DreamStudio.

3D-scen i Blender

Dela gärna!