Designer med grönt hjärta

OM MIG

Visst är bildspråket fantastiskt – ett universellt språk som alla kan naturligt! Mitt yrkesval bottnar i glädjen som det ger att få jobba med färg, form och bilder av alla de slag. Jag har tecknat sedan jag kunde hålla i en krita och en kamera var det första jag sparade ihop till.

Jag har en bakgrund inom service och försäljning och har arbetat som reklamchef för ett rikstäckande företag inom detaljhandeln. År 1995 började jag arbeta med grafisk design och kommunikation. Sedan år 2009 har jag hjälpt företag i olika storlekar och inom vitt skilda branscher med design för visuell kommunikation och marknadsföring, i mitt företag Stårner Design. Med åren har jag jobbat och utbildat mig till en bred kompetens inom marknadsföring och design, tryckta, digitala och rörliga medier samt digital utbildningsproduktion.

Jag sätter mig snabbt in i olika typer av uppdrag och har en förkärlek för att designa och paketera omfattande information till tydliga bilder och budskap. Då och då uppdaterar jag mina färdigheter genom att lära mer eller lära nytt, för att matcha utvecklingen inom mina yrkesområden.

ARBETSVERKTYG

 • AI-verktyg
 • Illustrator
 • Indesign
 • Photoshop
 • After Effects
 • Premiere Pro
 • WordPress
 • Word
 • Powerpoint
 • Articulate Rise & Storyline
 • Learnster
 • Sana Labs
 • Kamera
 • Penslar och pennor

UTBILDNING & KURSER

 • Grafisk design och produktion
 • Digital utbildningsproduktion
 • Animation och videoredigering
 • Webbdesign och SEO
 • Digital marknadsföring, SoMe
 • Microsoft Word & Powerpoint
 • Marknadsföring
 • Journalistik
 • Foto och konst
 • Miljökunskap

Djur och natur är områden som jag verkligen bryr mig om. Jag fascineras av kreativiteten i naturens mångfald och sinnrikheten i hur allt liv på jorden vävs samman. Därför jobbar jag gärna för hållbarhet och att underlätta bra val för företag och privatpersoner. Till mina miljö- och klimatvänliga val hör att:

 • Äta mycket vegetariskt, ekologiskt och närodlat.
 • Källsortera och förhindra matsvinn.
 • Gå, cykla eller ta tåget i första hand.
 • Laga eller fynda begagnat framför att köpa nytt.
 • Shoppa i garderoben eller second hand före nyinköp.
 • Välja miljömedvetna leverantörer och samarbetspartners.
 • Hålla mig uppdaterad i miljö- och klimatfrågor.

Vill du veta mer? Hör av dig!